Esence Bílého Světla - Velkým Pomocníkem V Této Době

31.3.2020

Tento čas můžeme vnímat jako příležitost a  využít ho k práci na sobě. Vnitřní klid nás propojuje s naší intuicí a Vyšším Já. Což nás dovede k sebeuvědomění, co chceme, proč jsme tady a co je naším životním posláním. Co nás dělá opravdu šťastnými?. Nejsou to materiální hodnoty ani jistoty, je to pocit naplnění a lásky. Jak tento pocit jednoduše navodit?

Esence Bílého Světla - White Light Essences

Obsahují 7 jedinečných esencí. Esence Bílého Světla nám můžou být v tomto období skvělým pomocníkem.

Esence VODA - WATER:
Esence byla připravena na ostrově Iona ve Skotsku a na ostrově Heron v blízkosti Austrálie u korálových útesů. Vibrace této esence pracují s emocí smutku. Propojuje nás s elementem vody. Esence odstraňuje a čistí emoční disharmonii. Je vhodná pro lidi, kteří se nedokážou zbavit nepříjemných prožitků z minulosti. V období užívání této esence můžeme po dobu několika dní velmi intenzivně cítit rozpouštění nepříjemných emocí. Esence nám také pomáhá otevřít se více přijímání.
                                        
Esence ZEMĚ - EARTH:
Indie bylo místo, kam byl  Ian White směrován. Esence Země byla připravena v jeskyni Patal Bhuvaneshwar. Tvrdí se, že se v této jeskyni čistí karma 21 generace a je  tam aktivováno 12 řetězců DNA. Jedním z účinků této esence je správné ukotvení, uzemnění. Učí také  trpělivosti.  Dále podporuje a posiluje propojení s přírodou, s  přírodními duchy Země a napojení na jemněhmotné říše. Je velmi důležitá pro ty, kteří pracují spirituálně, protože uzemňuje. Esence poukazuje na životní cestu člověka a jak se na ní vydat. Působí na základní a srdeční čakru. Další velmi důležitý účinek této esence je propojení s Manu krajiny. Manu může být přirovnáno ve spirituální hierarchie k Vyššímu vědomí krajiny                                         
                                     
Esence OHEŇ - FIRE:
Esence Oheň byla vyrobena v nejvíce spirituální oblasti Austrálie v blízkosti Ayers Rocks. Zabývá se tématy vášně, tvorby, našimi možnostmi a dalšími potenciály tohoto živlu.

Oheň je spojován s pálenín nečistot převážně v astrální úrovni. Tento element se vztahuje k období prvotní inteligence na Zemi, proto nás esence propojuje se starodávnými znalostmi z doby, kdy se duše rozhodla inkarnovat na Zemi. Esence pomáhá odemknout nejposvátnější vrstvu člověka a uvědomit si moudrost, kterou disponoval. Esence nám ukáže cestu, jak jít vpřed.
                                          
Esence VZDUCH-AIR
Esence byla vytvořena v Rakousku na hoře Schaffberg. Esence Vzduch přináší pocity nadhledu, lehkosti a bezstarostnosti. Prracuje s jemností a ukazuje nám, jak plout s proudem. Esence pomáhá vytvořit rovnováhu mezi intelektem  a emocemi a jak přistupovat k jednotlivým situacím v životě s klidem a pocitem stability. Esence je výborná, když člověk prochází emočním stresem nebo traumatem. Pomáhá nám vidět problém z nadhledu, aniž by jsme byli chyceni do jeho svárů. Propojí nás s vnitřním vedením a věděním, jak nejlépe vyřešit jakoukoliv situaci.
                                         . 

echny esence Země, Voda, Oheň, Vzduch nám pomáhají spojit a propojit se s tímto živlem, ovládat ho a  porozumnět mu. Propojuje nás také s přírodním duchem tohoto elementu. Pomocí těchto esencí můžeme dát do rovnováhy a harmonie elementy v našich tělech:).

Esence Vyšší Já - Higher Self:
Esence byla vyrobena v Mexiku v oblasti Palenque. Esence  pracuje s napojením člověka na vlastní Vyšší Já. Byla vyrobena jako první z duchovní série esencí Bílého Světla. K jejím kvalitám patří schopnost pracovat na mnoha tématech lidské spirituality. Tato esence přivádí energii nejvyššího řádu do samého jádra člověka, odkud může vyzařovat ven a expandovat. S touto esencí máme příležitost spojit se s tím, co je za fyzickou zkušeností a napojit se na zdroje starobylé moudrosti a vědění.

 Andělská esence - Angelic:
Esence propojuje člověka s říší andělů. Pomáhá nám pročistit naše touhy na nejvyšší možnou míru, za jejich materiální nebo fyzikální podstatu, pozvednout je do nejvyšších duchovních úrovní. Po celý život až do jeho úplného konce se andělé stále snaží inspirovat nás a pozvednout naše vědomí k duchovnu, abychom dosáhli "až ke Světlu." Pokud se nám to podaří, dostane se nám důkladné očisty, která nás zbaví spousty naší zátěže. Angelic Essence nás otevírá pro příjímání andělských tónů a inspirací, lásky, uvědomění, vedení a instrukcí.
                                         
Dévická esence - Devic
Tato vysoce koncentrovaná esence vyrobená v okamžiku slunovratu pomáhá vytvořit silné spojení s říší Dévů ("přírodních duchů"), zatímco její léčivá kvalita vrací člověka k jednoduchosti a blaženému míru. Přináší pocit naprosté jednoty se vším, takže se mnohem méněstresuje a přehnanězabývá "žabomyšími válkami" a potížemi každodenního života.
                                           
!!!! IAN WHITE, tvůrce esencí Bílého Světla, měl přijet do Prahy učit semináře koncem června tohoto roku. Bohužel mi dnes oznámil, že aerolinky zrušili jeho let do Evropy z důvodů nynější situace. Domluvili jsme se, že semináře přesuneme na příští rok červen 2021. !!!

 

Jaro je skvělé období na očistu těla. Květová esence Očista - Purifying nám s touto očistou pomůže:
Kombinace obsahuje
následující esence:
Bush Iris – působí na lymfatický systém, zajišťuje plynulý tok lymfy v
těle
Dagger Hakea – působí přímo na játra, která čistí (emoce - vztek)
Dog Rose – působí na ledviny, (emoce – smutek)
Wild Potato Bush – odvádí těžké kovy z těla
Bottlebrush – čistí tlusté střevo, odstranění emočního odpadu z
minulosti, dokáže člověka posunout dále a uzavřít minulost
Bauhinia – čistí tenké střevo