Konzultace

Konzultace Australské květové esence
500,- Kč / 30 minut

Příprava esence na míru  (na základě zaslání celého jména a datumu narození klienta)
květová esence: 680,- Kč
pyramidové esence: 880,- Kč

Energetická práce s klientem Theta Healing
60 minut 2 500,-Kč

Více informací o této technice na www.thetadivine.cz  

Těším se na naši společnou cestu transformací, růstem, uzdravením... :-).
Martina Smíšková