Konzultace

Konzultace Australské květové esence
400,- Kč / 30 minut

Příprava esence na míru (osobní setkání)
esence květová: 399,- Kč
pyramidové esence: 599,- Kč

Příprava esence na míru na dálku (na základě zaslání celého jména a datumu narození klienta)
květová esence: 480,- Kč
pyramidové esence: 680,- Kč

Energetická práce s klientem Theta Healing
30 minut 1 000,- Kč 
60 minut 1 800,-Kč

Více informací o této technice na www.thetadivine.cz  

Těším se na naši společnou cestu transformací, růstem, uzdravením... :-).
Martina Smíšková