Divine Essences

Divine Essences

Nejprodávanější
 • přizpůsobení se velkým změnám, energiím, které na Zemi proudí
 • odevzdání minulosti a bolestí, které si v sobě neseme z minulosti
 • léčí spirituální a emoční rány
 • přináší lásku a otevření srdce, působí na srdeční čakru
 • poznání kým jsem, otevření se hluboké pravdě
 • aktivuje Světlo v každém z nás
 • přináší sebou Kristovo vědomí
 • zvyšuje vibrace -probouzí sílu a tvořivost
 • spojení se Zdrojem a porozumnění
Solar Logos Esence
580 Kč
30 ml - tinktura
1215 Kč
10 ml - koncentrát
 • přináší pocit přítomnosti, ochrany a lásky Bohyně Matky - léčení hlubokých zranění z minulosti
 • uzemnění
 • transformace negativity vzniklé z dřívějších traumat
 • léčení emoční bolesti
 • spojení emočně oddělených částí naší bytosti
 • léčení zraněné duše pocházející ze spirituálního světa - přináší radost, přítomnost a šťastné bytí
 • vytváří prostor pro naději a víru
Isis Esence
580 Kč
30 ml - tinktura
1215 Kč
10 ml - koncentrát
 • pozvedne vaše vědomí, ukáže Božskou podstatu ve vás
 • spojení, rovnováha a propojení mezi Vesmírem a Zemí, Vyšším Já a Nižším Já
 • dovolí vám, abyste se plně napojili na Solar Logos energii, která proudí na Zemi
 • pomůže s uzemněním, být a žít v těle, srdci a mysli a vyzařovat vaše Světlo
 • uvede do rovnováhy mužskou a ženskou podstatu
 • posílí pocit bezpečí a přijímání změn
 • ukotvení a uzemnění na velmi hluboké spirituální úrovni
 • procítění milující a opatrující energie Země/Gaii
 • otevření a propojení se s transformačními změnami, které se dějí v nás a kolem nás
Gaia Esence
580 Kč
30 ml - tinktura
1215 Kč
10 ml - koncentrát
 • Umožní velmi jemně přivést energii Solar Logos k vám
 • Uvědomnění si, že jste multidimenzionální bytosti
 • Nalezení a propojení se s kvalitami, které jste vždy měli, prosvícení tmavých míst v psyché
 • Absorbování každé barvy do celého těla, srdce a mysli, což přinese hluboké porozumnění, léčení a lásku od Stvořitele
 • Uvědomnění si vašeho potenciálu a odstranění limitů, které vám brání uskutečnit vše, co chcete, objevení možností
 • Propojení se s boží podstatou a Světlem ve vás
 • Péče o aurické tělo a evoluci duše
 • Pomůže vám vzpomenout si na krásu, lásku, kterou jste a vaše nekonečné možnosti
 • Přináší sebou pocit bezpečí, ochrany a péče
 • Podpoří zhmotnit novou cestu na Zemi - harmonii, spolupráci  lásku
Rainbow Esence
580 Kč
30 ml - tinktura
1215 Kč
10 ml - koncentrát